Ευροαγορα logo

Εκπτώσεις

 
None {{ currency(aisleItem.salePrice) }} None {{ currency(aisleItem.totalPrice) }} / {{ aisleItem.containerQuantity }} {{ aisleItem.containerUnits }}
{{ round(100 * (aisleItem.totalPrice - aisleItem.salePrice)/aisleItem.totalPrice) }}% έκπτωση
None {{ currency(aisleItem.totalPrice) }} / {{ aisleItem.containerQuantity }} {{ aisleItem.containerUnits }}

Κατηγορίες